Rekordförlust för spårvägen

Spårvägen mellan Vélez-Málaga och Torre del Mar fortsätter att ge kommunen ekonomisk huvudvärk in i det sista.

Siffrorna för 2011 har precis offentliggjort och visar att passagerarantalet var det lägsta under de fem år som trafiken har varit i bruk. Det betyder att kommunen måste skjuta till drygt en miljon euro till företaget som har koncessionen på driften. Antalet passagerare var bara omkring hälften av de dryg 1,2 miljoner om året som i avtalet sattes som brytpunkt för företaget. Kommunens planer på att lägga ned spårvägstrafiken aktualisera därmed ytterligare.