Domen föll i dag målet rörande penningtvätt i Marbella.

Det är ett mål som har drivits separat, men som har sitt ursprung i den stora Malayautredningen.  Rättegången avslutades den 29 januari efter 27 förhandlingar sedan i juni förra året.
Den kända sångerskan Isabel Pantoja dömdes till fängelse i två år och böter på 1 147 000 euro för penningtvätt. Fängelsedomen omvandlas dock automatiskt till villkorlig eftersom hon inte tidigare är straffad.
 Hennes före före detta partner, dåvarande borgmästaren i Marbella, Julián Muñoz fick det hårdaste straffet. Han dömdes till 6,5 års fängelse och böter på 3,8 miljoner euro för penningtvätt och bestickning. Han fördes omedelbart till fängelse efter att åklagaren för antikorruptionsärenden begärt det.
Muñoz exhustru Maite Zaldívar dömdes till tre år och tre månaders fängelse plus böter på 2,48 miljoner euro. Hennes bror Jesús fick också tre år och tre månaders fängelse samt ett bötesbelopp på 1,78 miljoner euro. Båda fälldes för penningtvätt. Dessutom dömdes ytterligare tre personer till fängelsestraff kortare än två år.
Det förutsätts att flera av de dömda kommer att överklaga domen.