En ny förordning likvärdig med lag mot vräkningar har antagits i Andalusien.

Den träder i kraft på lördag efter den obligatoriska publiceringen i den officiella bulletinen på fredag. Förordningen möjliggör att bostäder kan exproprieras tillfälligt av den regionala myndigheten, Junta de Andalucía, under tre år. I utbyte betalar Junta de Andalucía två procent av fastställt pris. Myndigheten kan samtidigt kräva att de boende betalar upp till en fjärdedel av sina inkomster för att bo kvar.
Förordningen gör det även obligatoriskt för banker och byggpromotorer att hyra ut bostäder som står tomma. Underlåtenhet att erbjuda dem på hyresmarknaden kan leda till böter på 6 000 till 9 000 euro. Junta de Andalucía bedömer att det finns 50 000 tomma bostäder i regionen.
Beslutet har mötts av hård kritik från banker och företagare i branschen. Den spanska regeringen har också reagerat på beslutet. Justitieminister Gallardón säger att man kommer att studera det noggrant, men att det kan utgöra ett brott mot principen att alla spanska medborgare har samma rättigheter och skyldigheter.