Trafikanterna på den hårt belastade motorvägen öster om Málaga kan nu glädja sig åt en tredje fil i vardera riktningen.

Klockan 13 på onsdagen öppnades filerna för trafik lägligt inför den väntade trafikökningen genom semestertrafiken kring månadsskiftet. Flaskhalsen vid tunneln Cerrado de Calderón har löst provisoriskt genom att minska ned vägrenen och filernas bredd för att få plats med en tredje fil. Den permanenta lösningen med breddning av tunneln kommer att genomföras senare när trafiken inte är lika tät samt när kommunikationsministeriets hårt ansträngda budget så tillåter.