Det var en förhållandevis bra sommar för turistnäringen på Costa del Sol och i hela Spanien.

Det har vi fått siffror på redan tidigare genom antalet utländska resenärer. Nu kommer det allt eftersom lite mer detaljerad information. En sådan är att den ryska marknaden växer mycket snabbt.
Det var 25 % fler ryssar som semestrade i Spanien i juli och augusti i år. Det är tre gånger mer än den generella ökningen i antalet besökare. Det är dessutom en grupp som i spenderar mer än genomsnittsturisten. Turistnäringen är därför medveten om vikten av att konsolidera marknaden och få dem att återvända.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st