Ingen benådning i Påsk

.

costadelsol.st
En artikel av costadelsol.st

Ingen påskbenådning i år

Det är den 257 år gamla traditionen att benåda en intern i Málaga som kommer att brytas i år. Det står klart sedan regeringen på fredagens ordinarie sammanträde inte tog beslutet att benåda någon av de tre föreslagna internerna från fängelset i Alhaurín de la Torre. Nu är dock inte sista ordet sagt, erfar Internetportalen costadelsol.st på lördagen.

Det är brödraskapet Jesús el Rico y la Virgen del Amor som varje år har en benådad fånge som går med i processionen ”El Rico” i Málaga på dymmelonsdagen under påskveckan. Det hela har sitt ursprung 1759 då påskprocessioner fick ställas in i Málaga på grund av en pestepidemi. Fångar på fängelset i Málaga bröt sig då ut och bar ”El Rico” på sin axlar genom Málaga och återvände sedan mangrant till fängelset. Strax därefter tonade epidemin ut och det tolkades som ett mirakel efter fångarnas agerande. Sedan dess har man därför benådat en intern i Málaga till påsk.

Årets beslut beror på att regeringen anser att de tre föreslagna internerna inte uppfyller de kriterier ställs. Det rörde sig om två personer dömda för brott mot folkhälsan (vanligtvis narkotikabrott) och en för förskingring. Den senare är en före detta chef på det kommunala kollektivtrafiksbolaget EMT i Málaga som fick 3,5 års fängelse för att ha förskingrat 355 000 euro. Regeringen anser att båda typerna av brott är sådana som samhället ser allvarligt på och därför inte lämpar sig för benådningar.

Fredagens besked orsakade stor förstämning inom brödraskapet då ceremonin med internen har blivit en viktig och helt unik del i processionen. Man efterlyser bristande kommunikation då man kunde ha funnit andra interner som klarar kraven.

Uppgifter till costadelsol.st gör dock gällande att man arbetar på att finna en lösning. Det är bara regeringen som kan fatta beslut om benådning och inget nytt sammanträde kommer att hållas före onsdagen. Men det har framförts att man, om bara viljan finns, bör kunna få ett förhandsbesked om någon annan intern som uppfyller kriterierna. Den internen skulle då kunna delta i processionen El Rico på onsdag även om det formella beslutet om benådning kommer först efter påsk.

.