Skatteminister Cristóbal Montoro gav i dag detaljer kring den plan mot skatteflykt som regeringen håller på att utarbeta.

Man kommer bland annat att göra det obligatoriskt att informera skattemyndigheten om de konton man har utomlands. Det gäller även konton man delar, har fullmakt för eller dör man står som förmånstagare. Det kommer även att införas en maxgräns på 2 500 euro för kontantbetalningar av skatter och avgifter.
 Han gav de här beskeden i ett svar på en interpellation i parlamentet. I debatten riktade flera oppositionspartier hård kritik mot regeringens förslag att lägga ned utredningar om äldre skattebrott mot en schablonmässig skatteinbetalning. Oppositionen uppfattar det som en amnesti som kan strida mot grundlagen och ett sätt att legitimera penningtvätt.