Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Det är som bekant många kommuner som har stora problem med att få ekonomin att gå ihop i dessa kristider.

Torremolinos är inget undantag och där stämmer man nu i bäcken genom att säga upp 59 kommunanställda. Det rör sig både om anställda direkt av kommunen som anställda i de kommunala bolagen SAMSET och LITOSA. Kommunledningen säger att åtgärden är oundviklig i ljuset av den kraftigt minskade intäkterna främst gällande byggnadslov. Fackföreningarna å sin sida säger att man redan har lämnat över dokumentationen till sina jurister för att se till att alla arbetsrättliga lagar och regler följs i samband med uppsägningarna.