Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
De boende i Sierra de Yeguas i Málagaprovinsen inland kan ännu efter två månader inte dricka av vattnet i kranarna.

Det var i september som prover visade på för höga halter av nitrater i vattnet. Det har sedan dess körts i tankbilar till orten två dagar i veckan. Skälet till de förhöjda halterna är den konstgödning som har använts i jordbruket i området och som efter de stora regnmängderna har filtrerats ned till intaget av färskvatten. Arbeten pågår nu för att lösa problemet långsiktigt och prover tagna nyligen har även visat att nivåerna av nitrater har sjunkit.