Tv-bolag stängs efter domstolsutslag

Glädjen (se bilden) blev kortvarig för omkring 1 000 permitterade från det regionala radio- och tv-bolaget RTVV i Valencia.

Överdomstolen i Valenciaregionen kom i dag med ett utslag som annullerade permitteringen på grund av att regler inte följts i urvalet av permitterade. Den regionala myndigheten tog bara timmar senare det drastiska beslutet att stänga bolagets hela verksamhet.
Valencia blir därmed den första regionen som mister en regional tv-kanal. I många andra regioner har den ekonomiska krisen inneburit stora nedskärningar i verksamheten – i Andalusien tog man till exempel bort en av de två tv-kanalerna inom Canal Sur.
Den regionala myndigheten i Valencia, som är huvudman, säger att det hade kostat 40 miljoner euro att ta tillbaka det tusentalet permitterade. Det är pengar man inte har och därmed återstår enbart alternativet att stänga, säger man i ett pressmeddelande på tisdagskvällen.
I samband med permitteringarna i augusti förra året anser domstolen att man bröt mot grundläggande rättigheter. Det var fackföreningarna som gick till domstol i protest mot vad man ansåg vara godtycklighet i urvalet av de personer som permitterades. De bröts bland annat mot turordningsregler och beslutet fattades snabbt utan att man inhämtade de fackliga organisationernas åsikt.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st