Processen för att anställa personal till den nya tunnelbanan i Málaga börjar ta form.

Det är i första omgången 120 personer som ska anställas för diverse tjänster. Den största enskilda gruppen anställda blir förare och tågövervakare med 65 platser. Man börjar nu med att ta in anbud för att kontraktera det företag som ska handha rekryteringsprocessen. Under första kvartalet nästa år annonseras tjänsterna ut och det förväntas bli ett mycket stort antal sökande. De som efter omgångar väl får jobben kommer sedan att genomgå olika långa utbildningar beroende på tjänst. Trafiken på de två linjerna beräknas sedan komma igång i februari 2013.