Det spanska parlamentet samlades i dag för att konstituera sig

Man valde som väntat de talmän som Partido Popular hade föreslagit: Jesús Posada och Pío García Escudero. Den stora frågan blev om den radikala baskiska grupperingen Amaiur ska få bilda en egen partigrupp i parlamentet. De försökte använda sig av ett trick för att till stånd det.
Den ledamot som valdes in i regionen Navarra var frånvarande i dag. Det gör att de övriga sex som valdes från Baskien kommer över gränsen 15 % i en region, vilket ger rätt till partigrupp. Det har dock aviserats från andra partier att man kommer att försöka överklaga, då det ses som ett flagrant sätt att kringgå gällande regler.