Sopstrejk i Rincón

Det pågår en sopstrejk i Rincón de la Victoria sedan tre dagar tillbaka.

Parterna träffades igår för första gången sedan strejken började. Det ledde dock inte till något resultat. Strejken fortsätter därmed på obestämd tid och sopbergen på gator och torg hotar att bli ett problem över helgen, även om en minimiservice upprätthålls.
Konflikten försvåras något av att det är tre parter inblandade: kommunen, företaget EMMSA som har koncessionen på sophämtningen samt arbetstagarna. De anställda gick med på en lönesänkning med fem procent för knappt två år sedan mot att inga avsked skulle göras.
Kommunen säger nu att ekonomin kräver att besparingar i lönekostnaderna görs. De har därför föreslagit ökad arbetstid och olika former av flextid för att klara toppar. Det har dock avvisats av arbetstagarna genom sina fackföreningar.