Sopberget kartläggs i Málaga

Sopstrejken i Málaga går in på sin femte dag den här lördagen. Sopberget fortsätter helt logiskt att växa och bli alltmer påtagligt störande på stadens gator. Bedömningen är att det nu har samlats 2 300 ton sopor på gatorna. De senaste dagarnas värme gör dessutom att odören börjar bli outhärdlig på många ställen.

Det här är något som lokalpressen givetvis uppmärksammar. Tidningen Sur har tagit fram en karta där man ger en grafisk bild av situationen. Invånare och besökare medverkar genom att fotografera runt om i staden och skicka in bilderna via Twitter eller WhatsApp – bilder som sedan läggs in upp på kartan. Kartan där man kan klicka på ett växande antal sopbilder finner du på: http://www.diariosur.es/malaga-capital/201603/03/mapa-calles-basura-20160303190306.html

Parterna träffas på nytt på lördagen för ett möte som förutsätts bli en nattmangling då ingen tidsgräns har satts upp. Grunden till konflikten är som vanligt arbetsvillkoren. Tolkningen av ett domstolsutslag spelar även en avgörande roll. Det var i december som utslaget slog fast att det enda giltiga avtalet är det från 2010-2012.

Det har fått arbetstagarna att kräva att få ut ett lönepåslag för uppnådda produktivitetsmål. De kräver att det betalas ut delvis i år (709 euro) och fullt ut nästa år (1 143 euro). Det skulle betyda en kostnadsökning på omkring en miljon euro för renhållningsbolaget Limasa innevarande år. Arbetsgivarsidan vill skjuta på den utbetalningen till nästa år och 2018 med hänvisning till att budgeten är spikad för i år.

Det är även oenighet om semesteruttaget där arbetstagarna kräver rätt att få ta ut 21 dagar under perioden juni-september och de resterande 15 semesterdagarna under resten av året. Arbetsgivarsidan erbjuder det omvända, 15 dagar på sommaren och 21 dagar övrig period, då det minskar behovet av att ta in extrapersonal över sommaren.

Málagas kommun är den avgörande intressenten på arbetsgivarsidan. Kommunen äger 49 % av Limasa och är dessutom bolagets enda kund, vilket gör att den kommunala budgeten har en helt avgörande roll för bolagets intäkter.