Skattemyndigheten jagar svartuthyrning

,
Skattemyndigheten har sedan ett par år på olika sätt skärpt kontrollen av att hyresintäkter tas upp i deklarationen.

Det har blivit obligatoriskt att som hyresgäst uppge fastighetsbeteckning i sin självdeklaration – uppgifter som sedan stäms av mot uthyrarens deklaration. De uppgifterna får man dock bara om hyresgästen deklarerar i Spanien, något som vanligtvis inte är fallet vid uthyrning på kort- och medellång tid till utlänningar.
Sedan förra året har man dessutom även börjat samköra uppgifter från elbolagen. När en fastighet har en annan abonnent än ägaren eller när elförbrukningen är onormalt stor för en semesterbostad där man inte är skriven, kan det vara ett tecken på uthyrning och skäl för att inleda en utredning. Det gjordes 3 700 sådana utredningar i Málagaprovinsen förra året och bedömningen är att det finns 32 000 bostäder som hyrs ut utan att inkomsten deklareras. Det skulle betyda missade skatteintäkter på omkring 53 miljoner euro.
Från och med i år skärper man kontrollerna ytterligare och börjar inhämta information från kända webbplatser med annonser om bostadsuthyrning. Det ingår i skatteministeriets nya plan för skattekontroll.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st