Repsol kräver Argentina på åtta miljarder euro

Argentinas beslut att expropriera oljebolaget YPF har lett till starka reaktioner.

Det spanska bolaget Repsol är majoritetsägare med 57,4 % av aktierna i YPF. Det är även från Repsol som de starkaste reaktionerna har kommit där man kallar argentinska regeringens agerande i hårda termer. Repsol kommer att kräva åtta miljarder euro i ersättning, men det kommer med största säkerhet att bli en lång juridisk process.
Den spanska regeringen fördömer Argentinas agerande, men har hållit ned tonläget. Man söker och får stöd av EU i frågan och pekar på den skada detta gör för framtida utländska investeringar i Argentina. EU har som första åtgärd ställt in ett möte ett sedan länge planerat handelsmöte med representanter för Argentina den 19-20 april. Spanien har även fått stöd av andra latinamerikanska länder som Mexiko.
Bedömare kopplar Argentinas beslut att nationalisera bolaget till inrikespolitiska behov samt de stora oljefyndigheter som har hittats i området Vaca Muerta.