Reningsverk i Nerja på gång – igen

Den gigantiska långbänken med reningsverket i Nerja är kanske på väg att få ett slut. Men det har sagts många gånger förut under de flera decennier som frågan och flera olika projektplaner har harvats i olika instanser. Faktum kvarstår att Nerja år 2017 har den föga hedervärda äran att vara enda kustkommun i Málagaprovinsen som saknar reningsverk och därmed släpper ut stora delar av sitt avloppsvatten direkt ut i havet.

Luttrade Nerjabor höjde knappt på ögonbrynen när man för ungefär ett år sedan avbröt arbetena ännu en gång. Den här gången var det tekniska och administrativa problem hos företaget Isolux-Corsán-Corviam, som innehar koncessionen, som var orsaken. Det ledde till bygget av den huvudsakliga pumpstationen avbröts.

Nu har dock miljöministeriet som står finansieringen på 25 miljoner euro begärt att kommunen ska stänga av gatorna i området vid pumpstationen. Det handlar främst om gatan i bortre änden av strandpromenaden vid Playa Burriana, en gata som kommunen beslöt öppna igen i somras då arbetena stått stilla ett par månader.

Nu säger de ansvariga att arbeten ska återupptas. Och Nerjas kommun vill inte sätta några som helst käppar i hjulen för projektet och har därför agerat snabbt och nu stängt av gatan på nytt.

Vis av erfarenhet är det inga i Nerja som vågar ta ut något i förskott, men de ansvariga för projektet säger att bygget är klart till 76 %. Själva reningsverket ska enligt samma källor vara klart till 96 %. Det hjälper dock inte om det aktuella pumpstationsbygget inte kommer till för att föra fram avloppsvattnet. Det återstår även att lägga ner ledningar från pumpstationen vid Rio Chíllars utlopp (som i stort sett står klar) fram till dem som redan finns nedlagda i området vid Calle Diputación i centrala Nerja.