Puerto Banús ser framåt

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Företagarna i Puerto Banús är överens om att området behöver förnya sig för att behålla sin ledande position.

Den gångna sommaren har dock varit ”oväntat bra”, som man uttrycker det själva. Men det går inte att vila på lagrarna, utan det gäller att hela tiden se över läget och göra förbättringar. Ett område som man från företagarföreningen ser som viktigt är att satsa på evenemang av olika slag som ger eko i omvärlden och stärker bilden av Puerto Banús som nöjesområde av högsta klass.
Många förbättringar måste ske i samarbete med myndigheterna. Den skärpta polisbevakningen den gångna sommaren har varit mycket uppskattad, och den vill man från näringsidkarnas sida gärna se att den permanentas året runt. Renhållningen har blivit bättre sed senaste åren, säger man, men det finns fortfarande utrymme för ytterligare förbättringar.