Pengar till Málagas tunnelbana

Den regionala myndigheten (Junta de Andalucía) presenterade på fredagen investeringsbudgeten för nästa år i fråga om Málagaprovinsen. Det satsas totalt drygt 300 miljoner euro i provinsen, och den klart största posten är tunnelbanan som får 95 miljoner.

Det är 30 miljoner euro som går till de fortsatta arbetena främst vid Guadalmedina (El Corte Inglés). En del avsätts även till att påbörja arbetena med spårvägsanslutningen upp till sjukhuset Hospital Civil. Fortsättningen av bygget under Alameda och centrum kommer att löpa över fyra budgetår. Lejonparten, 65 miljoner, går dock enligt avtal till Metro Málaga som har koncessionen på driften av de existerande linjerna 1 och 2. Det är pengar till drift och underhåll.

Förutom tunnelbanan avsätts nu äntligen, enligt många, pengar till öppnande av specialistvårdinrättningen (Chare) i Guadalhorce. På sjukvårdsområdet ska flytten till det nya sjukhuset i Ronda även bli av. Utbyggnaden av Costa del Sol-sjukhuset i Marbella ska även kunna återupptas samt ombyggnaden av akuten på Carlos Haya-sjukhuset i Málaga. De ansvariga var dock otydligare i de två senare fallen, men ordvalet ”förhoppningsvis”.

En stor post på 85 miljoner går även till de investeringar som provinsen kommuner gör nästa år. Vi finner även att 35 miljoner satsas på reningsverket i Guadalhorcedalen som betjänar Álora, Coín, Pizarra och flera mindre kommuner.

På kulturområdet räknar man även med pengar till att kunna avsluta och öppna det nya konstmuseet i Málaga i den gamla byggnaden Aduana. Det går även pengar till megalitgravarna/dolmen i Antequera.