Den andra start- och landningsbanan på Málagas flygplats kommer att stå klar att tas i bruk första kvartalet 2012.

Den 2 750 meter långa banan står nu färdigbyggd, men ett stort antal tester måste genomföras innan den får börja tas i bruk av trafikflyget. Den har kostat 370 miljoner att bygga med alla installationer, som järnvägstunneln som löper under banan. Den nya banan gör att flygplatsens kapacitet i stort sett fördubblas från 37 till 70 starter och landningar i timmen.