Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Den nya lagen som öppnar för legalisering av bostäder byggda på mark som inte är klassad för bebyggelse berör omkring 250 000 bostäder i Andalusien.

Den bedömningen gör regionalrådet med ansvar för bostadsfrågor Josefina Cruz Villalón. Hon gör likaledes bedömningen att 80 % av dessa bostäder kan legaliseras enligt den nya lagen.
Det är dock 10 % som inte omfattas av lagen och som därmed kommer att få rivningsbeslut. De som måste rivas ligger främst i naturskyddade områden samt på platser där bebyggelse inte tillåts av säkerhetsskäl, till exempel på grund av översvämningsrisk.