Ny infart till flygplatsen i januari

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Den nya motorvägsleden runt Málaga och betalmotorvägen öppnades för en dryg vecka sedan.

Det pågår ännu ett vägbygge som kommer att stå klar att öppnas för trafik i januari månad. Det är den nya direkta anslutningen mellan den gamla motorvägsleden och flygplatsen. Företaget som bygger vägen FCC meddelar att det bara återstår detaljer innan det kan stå klart. Den nya anslutningen kommer att avlasta den enda existerande in- och utfarten till flygplatsen. Det gäller främst trafik från Málaga, men den nya vägen kommer även att ha av- och påfarter i västlig riktning.
Det som dock återstår i området kring flygplatsen är anslutningen norrut till den nyöppnade motorvägsleden. Det projektet har ännu ingen spikad tidsplan.