Vanliga platser för mobila radarkameror

Den europeiska bilistföreningen AEA har tagit fram en lista på de platser där radarkameror är vanligast. I Málagaprovinsen är 24 punkter angivna, där de 19 fasta och väl kända kamerorna finns med. Det intressanta är att man har identifierat fem platser där Guardia Civil har för vana att placera sig för fartkontroller med sina mobila radarkameror. Det rör sig om sträckor där olycksfrekvensen är högre.

Den mest noterbara och mest trafikerade vägen är MA-21 mellan Málaga och Torremolinos – den väg som löper förbi flygplatsen. Den plats man brukar stå på är vid Churrianakorsningen nära Campamento Benítez (i närheten av IKEA). Det är en sträcka där hastigheten är begränsad till 80 km/h.

De övriga platserna är alla i inlandet. Det är två ställen längs väg A-357 längs Guadalhorcedalen. De två punkterna är i Cártama (60 km/h) och vid bron över vattendraget Arroyo de la Cañas inom Casarabonelas kommun (70 km/h).

De två sista platserna är på väg A-356 vid Colmenar (60 km/h) samt väg A-397 vid in- och utfarten till Ronda.

Trafikmyndigheten DGT meddelade för inte länge sedan att man nu även skyltar om de mobila radarkamerorna.