Kritik mot lag om ”svartbyggen”

Föreningarna för ägare till olagliga bostäder i Málagaprovinsen är mycket missnöjda med den nya lagen som ska möjliggöra en reglering av bostäderna.

De menar att den bara ger ett erkännande av att byggnaden finns utom de reglerade byggnadslagarna, men inte någon juridisk rätt till beboende. Det betyder inte heller att pågående rättsärenden avskrivs.
Föreningarna ser lagen mer som ett sätt för kommunerna att inlemma bostäderna för att börja avkräva avgifter, utan att man får någon förbättrad juridisk situation.
Miljögrupper är å andra sidan lika kritiska till den nya lagen, men av rakt motsatt anledning. De menar att lagen belönar dem som har byggt på mark utan tillstånd. De fruktar därmed att det kommer att leda till att ännu fler väljer att påbörja byggande av bostäder på landsbygdsmark som inte är klassad för bostadsbebyggelse. De pekar på de miljöskador detta orsakar när det får en omfattning som i Axarquíaområdet, där det bedöms finnas 22 000 sådana här bostäder.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st