Kostnadstvivel kring reningsverket i Nerja

Den gigantiska långbänken med reningsverket i Nerja har inte tagit slut än.

I nuläget är planerna att arbetena ska komma igång i mitten av 2013. Anbudsprocessen för bygget är igång och intresserade företag har tekniker som arbetar med de anbud man planerar att lämna in. Kostnaden är satt till 40,6 miljoner euro som buden inte får överstiga. Det är här det nu höjs varnande fingrar.
Lokalisering på ett relativt högt läge i området Aguahierro i nordöstra delen av kommunen ställer till problem. Det innebär att stora delar av avloppsvattnet som ska renas måste pumpas upp. Tekniker som uttalar sig anonymt säger att det blir mycket svårt att klara det inom budgetramen. Deras erfarenhet säger dem att slutresultatet blir ett bygge som i slutändan överstiger budgeten. De talar om en slutkostnad på 60-80 miljoner euro. En billigare lokalisering för att utnyttja självfall hade enligt dem varit området vid El Playazo.
Reningsverket kommer dessutom att ligga nära bostadsområden som Fuente del Badén och Capistrano. Det kräver att reningsverket blir helt täckt för att undvika störande lukt från anläggningen.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st