.

costadelsol.st
En artikel av costadelsol.st

.

Korttidsuthyrning ses över

Den nya spanska regeringen aviserar lagändringar för bättre kontroll av bostäder som hyrs ut till främst turister. Det här är en marknad som har exploderat de senaste åren genom förmedlingsföretag som t.ex. Airbnb.

Klagomålen har blivit allt högljuddare från främst hotellnäringen då konkurrensen har ökat. Det har dessutom tillkommit protester från boende i vissa områden i framför allt storstäderna där bostadspriserna har pressats upp. Många har upptäckt att det är en lönsam investering att köpa och möblera upp lägenheter och sedan hyra ut dem på kort tid till turister. I centrala Málaga, exempelvis, har hyrorna mer än fördubblats på vissa adresser sedan den här verksamheten tog fart.

Det är även mer än en fast boende granne som har drabbats av olägenheter när turister kommer några dagar och har fester dygnet runt i sådana här hyrda bostäder. Vissa kommuner som Barcelona, Valencia och Palma de Mallorca har redan infört eller försökt införa restriktioner. De har dock i vissa fall krockat med existerande lagstiftning.

Premiärminister Pedro Sánchez aviserade därför på tisdagen att man ämnar lyfta ut uthyrning av semesterbostäder ur den nuvarande lagen om uthyrning i städer (LAU) och stifta en särskild lag. Det är de autonoma regionerna som har att reglera den här uthyrningen enligt LAU. Ministern för turism, Isabel Oliver, håller därför ett möte med representanter för regionerna omedelbart för att diskutera frågan och lägga grunderna för en ny lag på området.

.