Innehavare av svenskt körkort kan pusta ut

Nya regler för körkort i Spanien.

De regler som trädde i kraft för mindre än ett år sedan, där alla EU-medborgare som vistas i Spanien var tvungna att byta till spanskt körkort har ändrats, igen.
De nya reglerna betyder att alla körkort som utfärdats i ett EU-land gäller, men de skall registreras hos DGT (Dirección General de Tráfico) för att ingå i det poängsystem som finns i Spanien. Inledningsvis har man 10 poäng och vid eventuella trafikförseelser får man poängavdrag + eventuellt böter beroende på förseelsens art.
Ett spanskt körkort dras in under en viss tid om man råkar hamna på 0 poäng, däremot kan inte de spanska myndigheterna återkalla ett utländskt körkort, vilket i praktiken innebär att man får körförbud i Spanien, men kan fortsätta att köra i övriga länder.
Från och med 2015 förväntas ett generellt EU-körkort vara klart där samma regler gäller för alla. I dagsläget är man dock oense om vilka regler som ska gälla.

stefan@costadelsol.st