Ingen vattenbrist i sikte

Inget ont som inte har något gott med sig, brukar det ju heta.

De senaste veckornas regn har ställt till med stora problem och även stora skador vid översvämningar. Det har dock samtidigt helt logiskt inneburit att vattenmagasinen har fyllts på rejält.
Det kom mindre regn än normalt under förra året, och därför är det här tidiga tillskottet under vinterhalvåret välkommet. Magasinen i Málagaprovinsen rymmer nu omkring 5434 kubikhektometer, vilket är runt 70 % av maxkapaciteten. De kommer dessutom att fortsätta fyllas på de närmaste veckorna då vatten letar sig ned genom tillflödena. Det är därmed ingen risk för vattenbrist i provinsen på medellång sikt.
Regnen har även fördelen att de sätter fart på återväxten av vegetation i de område som drabbades av den stora skogsbranden i slutet av sommaren.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st