Polisutredningen kring den stora skogsbranden på Costa del Sol går vidare.

Polisen meddelade i dag att man förutom misstankarna om att branden var anlagd, även driver spåret att det rörde sig om försumlighet. Vissa uppgifter pekar mot att någon eller några bränt grenar och rester från träd och buskar i området mellan Ojén och Marbella. Om det visar vara en del i brandorsaken har den personen begått brottet försumlighet.
Myndigheterna meddelar samtidigt att ägare till oreglerade bostäder kan ha rätt till bidrag för de skador branden orsakade. Det är borgmästarna i några kommuner som har legat på i det här ärendet. Det krävs dock att man kan bevisa att det är ens fasta bostad, det exempelvis genom kvitton på betalning av den kommunala fastighetsskatten (IBI) eller andra kommunala tjänster.
De drabbade kan få upp till 15 000 euro i bidrag för skador på bostäder. Fristen för att lämna en ansökan om bidrag har samtidigt förlängts med två månader.