Förorenat vatten i inlandskommuner

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
De två inlandskommunerna Benaoján och Montejaque rekommenderar invånarna att inte dricka vattnet i kranarna.

Det erbjuds nu dricksvatten ur tankbilar som har ställts upp på orterna. Det var efter att tre analyser av vattnet i källan Molino Santo har visat att det är föreorenat som beslutet togs. Analyser av vattnet som har gått ut i kranarna har dock inte visat på någon förorening än. Kommunerna tog dock beslutet av säkerhetsskäl då det är risk att det förorenade vattnet inte nått vattenledningsnätet än. Det håller på att utredas vad det rör sig om för typ av förorening.