Fler vinterstängda hotell

Hyr ut din fastighet på Costa del Sol
Tendensen med säsongsarbete på hotellen ökar klart.

Det blir allt fler hotell som stänger under lågsäsongen på vintern. Fackföreningen Comisiones Obreras säger att omkring 6 000 arbetstillfällen försvinner den kommande vintern på grund av detta, vilket är mer än någonsin.
Facket pekar även på att antalet nyanställningar den gångna sommaren stannade vid 3 %, medan antalet hotellövernattningar ökade med 10 %. De tolkar det som att antalet “svartjobb” har ökat samtidigt som arbetsbördan har ökat på de anställda i ett arbetsmarknadsläge där alla är livrädda för att bli av med jobbet och därmed drar sig för att protestera mot arbetsgivares krav.