EU kan stoppa vräkningar

Ett utslag i  EU-domstolen tvingar Spanien att se över lagstiftningen kring klausuler i hypotekslånen.

Domstolen anser att lagstiftningen inte i tillräckligt hög grad skyddar konsumenten och därmed inte följer direktivet 93/13/CE. Den ger därmed spanska domaren möjlighet att tills vidare stoppa verkställning av vräkningar av låntagare som ligger efter med betalningarna.
Utslaget följer på en förfrågan från en domare i Barcelona gällande ett fall från 2007. En låntagare som blivit arbetslös vräktes då han inte kunde betala sparbanken Cataunya Caixa. Banken applicerade en dröjsmålsränta på 18 % vilket bland annat gör att låntagaren fortfarande har en skuld på 40 000 euro till banken trots de förvärvade lägenheten på auktion till 50 % av det ursprungliga värdet.
Utslaget gör att spanska domare inte är tvingade utfärda vräkningsorder, såsom har varit fallet i enlighet med gällande lag. Det tvingar även regeringen att göra flera lagändringar för att anpassa de spanska lagarna till EU-direktivet.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st