Ett misstag begånget i ett kriminaltekniskt laboratorium ser ut att lösa fallet med de försvunna barnen i Córdoba.

Det var i oktober förra året som barnen, sexåriga Ruth och tvååriga José försvann när de var med pappan José Bretón. Han blev snabbt misstänkt för att ha orsakat försvinnandet då hans historia om att det skedde i en park aldrig kunde verifieras trots en omfattande utredning.
Det faktum att hustrun begärt skilsmässa mot hans vilja gav även misstankar om att barnen utnyttjats för att hämnas. Hans känslokalla beteende under utredningen förstärkte detta ytterligare. Bretón häktades därför redan i slutet av oktober misstänkt för olaga frihetsberövning och falskanmälan.
Utredningen koncentrerades tidigt på den gård, Las Quemadillas, som Bretóns föräldrar har strax utanför Córdoba. Där fann man brända benrester som dock vid en första laboratorieanalys angavs vara från djur. En ny analys nyligen beställd av barnens mor visade dock att det rörde sig om benrester från människa. Det bekräftades senare av en ny analys begärd av åklagarmyndigheten.
Analyserna försvårades av att förbränningen skett i så hög temperatur som 650-800 grader med hjälp av att en metallplatta placerats över eldstaden för att bilda en slags ugn. Det pågår nu försök att få fram dna-rester, något som också är osäkert på grund av den höga temperaturen.
Undersökningsdomaren beslutade dock redan i dag att höja anklagelserna mot Bretón till överlagt mord på grund av de nya indicierna. Nya prover har nu hämtats på gården för att jämföra med dem man hade sedan tidigare med benresterna. Domaren har även begärt en teknisk rapport om hur en förbränning av barnkroppar skulle ha kunnat ske under de här omständigheterna.