Brandskadorna utvärderas

Det pågår nu ett arbete på flera plan med att utvärdera den värsta branden på Costa del Sol på mer än tio år.

De sex drabbade kommunerna (Mijas, Marbella, Ojén, Monda, Coín och Alhaurín el Grande) gör summeringen att 8 225 hektar berördes av branden.  Det är enligt de uppgifter man har nu totalt 87 bostäder som har fått skador av olika slag och 21 bilar blev utbrända. I de siffrorna är dock inte Marbellas kommun inräknad, där man ännu inte har dem summerade. Till detta ska även läggas stora skador på andra typer av installationer och verksamheter, samt på tomter och markområden.
Kommunerna har öppnat kontor dit drabbade kan vända sig. De räknar med att ha samlat in alla siffror rörande skadorna den 15 september, och det är då frågan om ersättning och stöd börjar behandlas.
Försäkringsbolagens sammanslutning har i ett första besked sagt att försäkringarna inte täcker skadorna. Det är dock något som helt säkert kommer att överklagas och prövas. Myndigheterna samordnar samtidigt sitt arbete för att handlägga ärenden om bidrag, som även kommer att begäras från EU, på ett, enligt dem själva, så effektivt och snabbt sätt som möjligt.
Frågan om brandorsaken utreds också för fullt. Här är det polisen och brandförsvarets tekniker som arbetar. Det finns inga officiella uppgifter än, men flera källor gör gällande att mycket tyder på att branden var anlagd.
Brandbekämpningen har fått mycket beröm för sina insatser. Det var upp till 1 100 personer som vid olika tidpunkter samtidigt bekämpade branden. Det står även klart att det var tack vare vattenbombning från flygplan och helikoptrar som många hus kunde räddas samt att man slutligen fick kontroll över branden.

costadelsol_sjolund@costadelsol.st