Betalmotorvägarna i Spanien dras med ekonomiska problem i krisens spår som så många andra verksamheter.

Den längst västra Costa del Sol (AP-7) har dock en av få som gått mot strömmen i år med en ökad trafik mellan 1,5 % och 24 % (bolaget Ferrovial som innehar koncessionen specificerar inte siffrorna för de olika motorvägarna). I landet som helhet har trafiken minskat med omkring 5 %.
Bolaget vidtar nu åtgärder för att minska kostnaderna genom varsel om permittering av 19 personer av de totalt 108 anställda. Det handlar främst om de som sitter i betalningskurerna längs motorvägen – 18 av de totalt 34 tjänsterna. Företaget uppger att det främst sker tack vare tekniska framsteg. Den manuella betalningen ska nämligen ersättas av automatiska betalningsstationer i betydligt högre grad.