Andalusien leder turistökningen

Andalusien tog emot rekordmånga utländska turister under en oktobermånad. Det visar siffror som industri-, energi- och turismministeriet offentliggjorde på fredagen. Det kom närmare 825 000 utländska turister till regionen under månaden. Det är en ökning med 11,2 % från förra året.

Enligt ministeriet är det turister från Holland, Frankrike och Storbritannien som står för den största ökningen under månaden.

Den så viktiga turistsektorn går mot ett rekordår. Det står klart redan två månader före årsskiftet. Under årets tio första månader välkomnades 58,3 miljoner utländska turister till Spanien. Det är en ökning med 7,5 % jämfört med 2013.

Storbritannien är fortsatt den klart viktigaste marknaden med 13,8 miljoner turister, följt av Frankrike med 9,5 miljoner och Tyskland med 9,4 miljoner.